Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tìhawnu si (werkwoord, niet overgankelijk)

Uitspraak (IPA): tɪ.ˈhaw.nu si
Dutch: beschermen
English: protect
Bron: Film (18. Dezember 2009)
wiki.learnnavi.org

toevoegsel

tìhawnu s·am·i PST verleden tijd
tìhawnu s·ìm·i PST nabij verleden (is net gebeurd)
tìhawnu s·ìy·i FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
tìhawnu s·ay·i FUT toekomende tijd
tìhawnu s·ol·i PFV voltooid verleden tijd
tìhawnu s·er·i IPFV onvoltooid verleden tijd
tìhawnu s·iv·i SJV subjunctief, aanvoegende wijs
tìhawnu s·eiy·i LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
tìhawnu s·äng·i PEJ pejoratief (negatieve connotatie)