Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

snaytu (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): ˈsnaj.tu
Dutch: verliezern
English: loser
Bron: Frommer (31.12.2011)
naviteri.org

toevoegsel

me·snaytu DU duaal / dubbele nummers
pxe·snaytu TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·snaytu PL meervoud
fì·snaytu DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·snaytu DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·snaytu DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·snaytu DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)

gerelateerde woorden

snaytx verliezen (b.v. wedstrijd. Niet: een ding kwijtraken)
tìsnaytx verlies
yora'tu winnaar
tìyora' zege
overwinning
yora' winnen