Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tìsla'tsu (Zelfstandig naamwoord)

Uitspraak (IPA): tɪ.ˈslaʔ.͡tsu plumps/226b5cb7-72c8-46f2-885d-bedf8fc863a1.mp3
Dutch: omschrijving
English: description
Bron: 31.01.2011
naviteri.org

toevoegsel

me·sìsla'tsu DU duaal / dubbele nummers
pxe·sìsla'tsu TRI drievoud / drievoudig nummer
ay·sìsla'tsu PL meervoud
fì·tìsla'tsu DEM deze (zelfs. naamwoord) (enkelvoud)
fay·sìsla'tsu DEM PL deze (zelfs. naamwoord) (meervoud)
tsa·tìsla'tsu DEM dat (zelfst. naamwoord) (enkelvoud)
tsay·sìsla'tsu DEM PL die {zelfst. naamwoord} (meervoud)