Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

pate (Werkwoord)

Uitspraak (IPA): ˈpa.tɛ
Dutch: aankomen (op een plaats)
arriveren
English: get to a place
arrive
Bron: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

toevoegsel

p·am·ate PST verleden tijd
p·ìm·ate PST nabij verleden (is net gebeurd)
p·ìy·ate FUT nabije toekomst (zal binnenkort...)
p·ay·ate FUT toekomende tijd
p·ol·ate PFV voltooid verleden tijd
p·er·ate IPFV onvoltooid verleden tijd
p·iv·ate SJV subjunctief, aanvoegende wijs
pat·ei·e LAUD amelioratie (gunstiger betekenis)
pat·äng·e PEJ pejoratief (negatieve connotatie)