Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tup (voegwoord)

Uitspraak (IPA): tup
Dutch: in plaats van
liever dan
English: instead of
rather than
Bron: Frommer (13. März 2010)
forum.learnnavi.org