Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

tup (voegwoord)

Uitspraak (IPA): tup plumps/efbc6ca3-c4a6-4e05-88be-c30316ecb26a.mp3
Dutch: in plaats van
liever dan
English: instead of
rather than
Bron: Frommer (13. März 2010)
forum.learnnavi.org