fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

poe (personal pronouns)

lì'upam (IPA): po.ˈɛ plumps/1301ebf9-d2b6-43f2-8a3d-0817e2aed45c.mp3
'ìnglìsì: she
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

sìkenong

lì'uä sna'o

peyä his (gender neutral)
her (gender neutral)
po he (genderless)
she (genderless)
poan he