fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

uniltaron (substantive (noun))

lì'upam (IPA): u.nil.ˈta.ɾonplumps/a30882ba-51fb-4f7d-b682-d1af49a9ae6e.mp3
'ìnglìsì: Dream Hunt
aysna'o: mythology
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·uniltaron DU dual / dual numbers
pxe·uniltaron TRI trial / trial number
ay·uniltaron PL plural
fì·uniltaron DEM these {noun} (singular)
fay·uniltaron DEM PL these {noun plural}
tsa·uniltaron DEM that {noun} (singular)
tsay·uniltaron DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong