fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lor (adjective)

lì'upam (IPA): loɾ
'ìnglìsì: beautiful
pleasant to the senses
aysna'o: emotions not for persons, people
tsim: Paul Frommer Language Log
en.wiktionary.org

sìkenong