fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tompa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtom.pa
'ìnglìsì: rain
aysna'o: weather
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sompa DU dual / dual numbers
pxe·sompa TRI trial / trial number
ay·sompa PL plural
fì·tompa DEM these {noun} (singular)
fay·sompa DEM PL these {noun plural}
tsa·tompa DEM that {noun} (singular)
tsay·sompa DEM PL those {noun] (plural)