fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rawke (interjection)

lì'upam (IPA): ˈɾaw.kɛ
'ìnglìsì: alarm cry
call to defense
tsim: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide