fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wrrpa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈwrˌ.pa
'ìnglìsì: (the) outside
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·wrrpa DU dual / dual numbers
pxe·wrrpa TRI trial / trial number
ay·wrrpa PL plural
fì·wrrpa DEM these {noun} (singular)
fay·wrrpa DEM PL these {noun plural}
tsa·wrrpa DEM that {noun} (singular)
tsay·wrrpa DEM PL those {noun] (plural)