fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zongtseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈzoŋ.͡tsɛŋ
'ìnglìsì: safe place
refuge
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zongtseng DU dual / dual numbers
pxe·zongtseng TRI trial / trial number
ay·zongtseng PL plural
fì·zongtseng DEM these {noun} (singular)
fay·zongtseng DEM PL these {noun plural}
tsa·zongtseng DEM that {noun} (singular)
tsay·zongtseng DEM PL those {noun] (plural)