vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

virä (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): vi.ˈɾæ
Czech: šířit, množit (se)
English: spread
proliferate
zdroj: ASG; naviteri.org (06 Jun 2019)

příklady afixů

v·am·irä PST minulý čas
v·ìm·irä PST nedávná minulost
v·ìy·irä FUT blízká budoucnost
v·ay·irä FUT budoucí čas
v·ol·irä PFV dokonavý vid
v·er·irä IPFV nedokonavý vid
v·iv·irä SJV konjunktiv
vir·ei·ä LAUD pozitivní postoj mluvčího
vir·äng·ä PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze