vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsyìl (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ͡tsjɪl
Czech: šplhat, lézt (ve smyslu "zlézt horu")
English: climb
scale (with entire body)
zdroj: naviteri.org (22 Jan 2012)

příklady afixů

tsy·am·ìl PST minulý čas
tsy·ìm·ìl PST nedávná minulost
tsy·ìy·ìl FUT blízká budoucnost
tsy·ay·ìl FUT budoucí čas
tsy·ol·ìl PFV dokonavý vid
tsy·er·ìl IPFV nedokonavý vid
tsy·iv·ìl SJV konjunktiv
tsy·eiy·ìl LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsy·äng·ìl PEJ negativní postoj mluvčího