vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tung (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): tuŋplumps/f082fb91-637b-47b9-beb4-b94ef59c91c6.mp3
Czech: dovolit, povolit (udělit svolení k nějaké činnosti)
English: allow
let
permit
zdroj: en.wiktionary.org
naviteri.org (02 Jan 2017)

příklady afixů

t·am·ung PST minulý čas
t·ìm·ung PST nedávná minulost
t·ìy·ung FUT blízká budoucnost
t·ay·ung FUT budoucí čas
t·ol·ung PFV dokonavý vid
t·er·ung IPFV nedokonavý vid
t·iv·ung SJV konjunktiv
t·ei·ung LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ung PEJ negativní postoj mluvčího