vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mìn (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): mɪnplumps/4b4c818f-25f3-4bab-bff8-6866c502735f.mp3
Czech: otáčet se, točit se, rotovat
(na rozdíl od přechodného kìm - otáčet něčím)
English: turn
spin
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 forum.learnnavi.org

příklady afixů

m·am·ìn PST minulý čas
m·ìm·ìn PST nedávná minulost
m·ìy·ìn FUT blízká budoucnost
m·ay·ìn FUT budoucí čas
m·ol·ìn PFV dokonavý vid
m·er·ìn IPFV nedokonavý vid
m·iv·ìn SJV konjunktiv
m·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
m·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího