vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tam (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tam plumps/c0efe28e-c219-457b-91dd-10e2005a89c3.mp3
Czech: stačit, dostačovat
English: suffice
be enough

příklady afixů

t·am·am PST minulý čas
t·ìm·am PST nedávná minulost
t·ìy·am FUT blízká budoucnost
t·ay·am FUT budoucí čas
t·ol·am PFV dokonavý vid
t·er·am IPFV nedokonavý vid
t·iv·am SJV konjunktiv
t·ei·am LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·am PEJ negativní postoj mluvčího