vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tupe (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): ˈtu.pɛ plumps/7db1ee6b-61b3-4bf0-9d72-b5cd918b4853.mp3
Czech: kdo? (varianta pesu)
English: who
which person
zdroj: en.wiktionary.org

příbuzná slova

pe který (přípona pro podst.jména)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
lumpe proč? (varianta pelun)
tsengpe kde? (varianta peseng)
krrpe kdy? (varianta pehrr)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
fyape jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)