vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ultxa si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ul.ˈtʼa si
Czech: setkat se s někým úmyslně (s kým - koncovka -hu)
English: meet intentionally
zdroj: Frommer (15. März 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

ultxa s·am·i PST minulý čas
ultxa s·ìm·i PST nedávná minulost
ultxa s·ìy·i FUT blízká budoucnost
ultxa s·ay·i FUT budoucí čas
ultxa s·ol·i PFV dokonavý vid
ultxa s·er·i IPFV nedokonavý vid
ultxa s·iv·i SJV konjunktiv
ultxa s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
ultxa s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího