vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mì+ (předložka)

výslovnost (IPA): plumps/11e2e1f8-6ea7-4f50-8072-08fe31759020.mp3
Czech: v, na (ve smyslu statické přítomnosti, nikoliv pohybu)
English: in
on
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: Taronyus Wörterbuch
verschiedene Beispiele von Frommer
(wiki.learnnavi.org

vzorové věty a fráze