vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tspang (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ͡tspaŋ plumps/455bb033-c1be-4b38-8c9b-223474d8d405.mp3
Czech: zabít
English: kill
zdroj: en.wiktionary.org

příklady afixů

tsp·am·ang PST minulý čas
tsp·ìm·ang PST nedávná minulost
tsp·ìy·ang FUT blízká budoucnost
tsp·ay·ang FUT budoucí čas
tsp·ol·ang PFV dokonavý vid
tsp·er·ang IPFV nedokonavý vid
tsp·iv·ang SJV konjunktiv
tsp·ei·ang LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsp·äng·ang PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

kerusey mrtvý (slož.sl. z ke - ne a r‹us›ey - žijící)
bere se jako plnohodnotné příd.jm., ne jako příčestí
tìterkup smrt (ve všeobecném smyslu, pro jednu konkrétní použijte kxitx)
terkup zemřít, umírat
kxitx smrt (jednotlivá nebo konkrétní, ve všeobecném smyslu použijte tìterkup)