vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ska'a (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ska.ˈʔa plumps/ca33f490-7cb9-4c86-bff8-5e9abac02d7b.mp3
Czech: zničit, zdemolovat
English: destroy
Skupiny témat: bitva / válka
zdroj: en.wiktionary.org

příklady afixů

sk·am·a'a PST minulý čas
sk·ìm·a'a PST nedávná minulost
sk·ìy·a'a FUT blízká budoucnost
sk·ay·a'a FUT budoucí čas
sk·ol·a'a PFV dokonavý vid
sk·er·a'a IPFV nedokonavý vid
sk·iv·a'a SJV konjunktiv
ska'·ei·a LAUD pozitivní postoj mluvčího
ska'·äng·a PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze