vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsulfä si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ͡tsul.ˈfæ si
Czech: být zběhlý v něčem, dokonale něco ovládat
English: master
zdroj: Frommer (24. Juni 2010)
naviteri.org

příklady afixů

tsulfä s·am·i PST minulý čas
tsulfä s·ìm·i PST nedávná minulost
tsulfä s·ìy·i FUT blízká budoucnost
tsulfä s·ay·i FUT budoucí čas
tsulfä s·ol·i PFV dokonavý vid
tsulfä s·er·i IPFV nedokonavý vid
tsulfä s·iv·i SJV konjunktiv
tsulfä s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
tsulfä s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího