vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mllte (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): mlˌ.ˈtɛ plumps/366e8dca-41d9-4ba8-9552-2472fdd62417.mp3
Czech: souhlasit
English: agree
zdroj: Taronyu's Dictionary 10.015 => Frommer

příklady afixů

m·am·llte PST minulý čas
m·ìm·llte PST nedávná minulost
m·ìy·llte FUT blízká budoucnost
m·ay·llte FUT budoucí čas
m·ol·te PFV dokonavý vid
m·er·llte IPFV nedokonavý vid
m·iv·llte SJV konjunktiv
mllt·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
mllt·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího