vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pelun (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): pɛ.ˈlun
Czech: proč? (varianta lumpe)
English: why?
which reason?
zdroj: Turonyu's Dictionary -> Survival Guide

příbuzná slova

pe který (předpona pro podst.jména)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pe který (přípona pro podst.jména)
tupe kdo? (varianta pesu)
lumpe proč? (varianta pelun)
tsengpe kde? (varianta peseng)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
fyape jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
krrpe kdy? (varianta pehrr)