vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nìn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): nɪn plumps/07fe7c37-b964-4200-87fe-cc3d338a285a.mp3
Czech: dívat se na něco, sledovat něco (úmyslně, nikoliv něco náhodou zahlédnout)
English: look at
zdroj: Taronyu's Dictionary -> Survival Guide

příklady afixů

n·am·ìn PST minulý čas
n·ìm·ìn PST nedávná minulost
n·ìy·ìn FUT blízká budoucnost
n·ay·ìn FUT budoucí čas
n·ol·ìn PFV dokonavý vid
n·er·ìn IPFV nedokonavý vid
n·iv·ìn SJV konjunktiv
n·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

tse'a vidět (fyzicky)
tse'atswo zrak (dosl. schopnost vidět)
tìng nari dívat se, koukat (dosl. dát oko)
'ur vzhled