vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lumpe (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): ˈlum.pɛ plumps/60a004bf-502a-48f6-8165-68304ab4162a.mp3
Czech: proč? (varianta pelun)
English: why?
what reason?
zdroj: Taronyu's Dictionary 10 => Frommer

příbuzná slova

pe který (přípona pro podst.jména)
tupe kdo? (varianta pesu)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
tsengpe kde? (varianta peseng)
krrpe kdy? (varianta pehrr)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
'upe co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
fyape jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)