vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

yur (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): juɾ
Czech: mýt, umývat (ve tvaru y<äp>ur znamená - mýt se)
English: wash
zdroj: Frommer
wiki.learnnavi.org

příklady afixů

y·am·ur PST minulý čas
y·ìm·ur PST nedávná minulost
y·ìy·ur FUT blízká budoucnost
y·ay·ur FUT budoucí čas
y·ol·ur PFV dokonavý vid
y·er·ur IPFV nedokonavý vid
y·iv·ur SJV konjunktiv
y·ei·ur LAUD pozitivní postoj mluvčího
y·äng·ur PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze