vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kip (předložka)

výslovnost (IPA): kip plumps/cd9d6f30-dfbb-4d22-949c-0be82d7fee7f.mp3
Czech: mezi (součást, nikoliv mezilehlost)
English: among
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: Taronyu's dictionary 9.75 < Frommer