vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kämakto (sloveso)

výslovnost (IPA): kæ.ˈmak.to plumps/0eb6986e-b5dc-4253-bb9e-69d2d9a29330.mp3
Czech: odjet pryč (na něčem, slož.sl. z kä - jít a makto - jet, jezdit)
English: ride out
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.75 < Frommer

příklady afixů

käm·am·akto PST minulý čas
käm·ìm·akto PST nedávná minulost
käm·ìy·akto FUT blízká budoucnost
käm·ay·akto FUT budoucí čas
käm·ol·akto PFV dokonavý vid
käm·er·akto IPFV nedokonavý vid
käm·iv·akto SJV konjunktiv
kämakt·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
kämakt·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze