vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tuvon (sloveso)

výslovnost (IPA): ˈtu.von plumps/7b7ad39e-4d64-4603-ad35-acb96784be5c.mp3
Czech: naklánět se, sklánět se
English: lean
zdroj: Frommer (22. März 2010)
whyisthisnight.com

příklady afixů

t·am·uvon PST minulý čas
t·ìm·uvon PST nedávná minulost
t·ìy·uvon FUT blízká budoucnost
t·ay·uvon FUT budoucí čas
t·ol·uvon PFV dokonavý vid
t·er·uvon IPFV nedokonavý vid
t·iv·uvon SJV konjunktiv
tuv·ei·on LAUD pozitivní postoj mluvčího
tuv·äng·on PEJ negativní postoj mluvčího