vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tìng mikyun (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tɪŋ ˈmik.jun plumps/58a08717-77e8-4a79-8abb-45dc8ea6c5a4.mp3
Czech: poslouchat (dosl. dát ucho)
English: listen
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

příklady afixů

t·am·ìng mikyun PST minulý čas
t·ìm·ìng mikyun PST nedávná minulost
t·ìy·ìng mikyun FUT blízká budoucnost
t·ay·ìng mikyun FUT budoucí čas
t·ol·ìng mikyun PFV dokonavý vid
t·er·ìng mikyun IPFV nedokonavý vid
t·iv·ìng mikyun SJV konjunktiv
t·eiy·ìng mikyun LAUD pozitivní postoj mluvčího
t·äng·ìng mikyun PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

pam zvuk
stawm slyšet
stawmtswo sluch (dosl. schopnost slyšet)
yune poslouchat něco/někoho (podobně jako stawm, ale úmyslně)
Ne v přeneseném významu “řídit se pokyny”, pro to použijte lek