vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mi (příslovce)

výslovnost (IPA): mi plumps/3632252e-e079-4629-926e-e1f2623084d8.mp3
Czech: zatím (ještě), stále, tak jako předtím
English: yet
still
as before
zdroj: Frommer
wiki.learnnavi.org