vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

terkup (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈtɛɾ.kup plumps/09b3902c-a94c-4719-b847-1e3ae0c3cc1a.mp3
Czech: zemřít, umírat
English: die
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

t·am·erkup PST minulý čas
t·ìm·erkup PST nedávná minulost
t·ìy·erkup FUT blízká budoucnost
t·ay·erkup FUT budoucí čas
t·ol·erkup PFV dokonavý vid
t·er·erkup IPFV nedokonavý vid
t·iv·erkup SJV konjunktiv
terk·ei·up LAUD pozitivní postoj mluvčího
terk·äng·up PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

kerusey mrtvý (slož.sl. z ke - ne a r‹us›ey - žijící)
bere se jako plnohodnotné příd.jm., ne jako příčestí
tìterkup smrt (ve všeobecném smyslu, pro jednu konkrétní použijte kxitx)
tspang zabít
kxitx smrt (jednotlivá nebo konkrétní, ve všeobecném smyslu použijte tìterkup)