vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tam (citoslovce)

výslovnost (IPA): tam plumps/2cfb8623-b35a-4bd6-8147-73df3ac67886.mp3
Czech: stačí, Ok
English: okay
that's alright
that will do
zdroj: Frommer (18. Feb 2010)
forum.learnnavi.org