căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Cuvinte începând cu F

  Na'vi Romania
  fa[fa]adp.
cu
prin
  fahew[fa.ˈhɛw]n.emot
miros
  faoi[ˈfa.o.i]adj.
moale
lin
neted
  fayluta[faj.ˈlu.ta]rel.
aceste cuvinte
  fäkä[fæ.ˈkæ]vin.(2,2)
ridica
urca
talis/7c17d885-47a4-4133-ae2f-51cd096fef4d.mp3 fäpa[ˈfæ.pa]n.geogr
top
vârf
  fäza'u[fæ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
veni
  fe'[fɛʔ]adj.
rău
  fe'lup[ˈfɛʔ.lup]adj.
gust rău
stil rău
  fe'ran[ˈfɛʔ.ɾan]n.
în mod incorect caracter
în mod inerent defect
  fe'ranvi[ˈfɛʔ.ɾan.vi]n.
cusur
deformare
tensiona
  fe'ul[ˈfɛ.ʔul]vin.(2,2)
se agrava
înrăutăţi
  fekem[ˈfɛ.kɛm]n.
accident
  fekum[ˈfɛ.kum]n.
dezavantaj
  fekumnga'[ˈfɛ.kum.ŋaʔ]adj.
nefavorabil, dezavantajos
  few[fɛw]adp.loc
peste
  fewi[ˈfɛ.wi]vtr.
urmări
  fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
opus
talis/6a06ae85-945f-4271-a969-8e065f5465c6.mp3 fì'u[fɪ.ˈʔu]dem.
aceasta (lucru)
talis/a1f830d5-f15e-43f4-91fb-37e73b2f5a36.mp3 fìfya[fɪ.ˈfja]adv.
în acest fel
ca aceasta
talis/f3a8bcfd-4d82-4628-98fd-82c24cf32fca.mp3 fìkem[fɪ.ˈkɛm]dem.
aceasta (acțiune)
talis/bc3862c6-8904-43bc-8adc-c504af1e9245.mp3 fìpo[fɪ.ˈpo]dem.
acesta (persoană sau lucru)
  fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]n.temp
această dimineață
talis/661d7843-cc45-4d2f-bc3f-458ffb0ba5d6.mp3 fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
azi
  fìtrro[fɪ.ˈtrˌ.o]adv.
toată ziua
  fìtsap[fɪ.ˈ͡tsap]adv.
reciproc
talis/97ef08f4-0d59-4aff-a783-14839dfde581.mp3 fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
aici
acest loc
talis/c41e86d2-fc02-4e07-8fcb-c5112d4cc984.mp3 fìtxan[fɪ.ˈtʼan]adv.
îndeosebi
o asemenea măsură
talis/9e3a9e15-baa1-45d5-977d-ada0cc57767c.mp3 fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
deseară
astă seară
  fkan[fkan]vin.
se aseamănă într-o modalitate senzorială
vin la simțurile ca
(folosit pentru a descrie cum ceva se simte, sună, gustă, mirosă sau arată)
  fkarut[ˈfka.ɾut]v.
coji
  fkay[fkaj]adj.
urât
nesuferit
  fkew[fkɛw]adj.
puternic
tare
mare
  fkeytok[ˈfkɛj.tok]vin.(2,2)
exista
  fkio[ˈfki.o]n.fauna
Tetrapteron
  fkip[fkip]adp.loc
în mijloc jos
în mijloc sus
  fko[fko]indef.
cineva
se
  fkxake[ˈfkʼa.kɛ]v.
scărpina
  fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]n.flora
Plante de Mâncărime
Cynaroidia glauca
  fkxen[fkʼɛn]n.gastr
legume
zarzavat
  fkxile[ˈfkʼi.lɛ]n.cloth
salopete colier
  flawkx[flawkʼ]n.cloth
piele
  flawm[flawm]n.body
obraz
talis/3aa4dc95-3723-4385-88ad-57c4450fd396.mp3 flä[flæ]vin.
reuși
succeda
  flefle[ˈflɛ.flɛ]n.flora
Deliciul lui Sol
plante magnetotrofic
Calamariphyllum elegans
  flew[flɛw]n.body
gâtlej
  flì[flɪ]adj.objnfp
subțire
  flìnutx[flɪ.ˈnutʼ]n.
grosime
  flrr[flrˌ]adj.
tender
sensibil
blând
  fmal[fmal]vtr.
suporta
  fmawn[fmawn]n.
noutăți
ceva de a raporta
  fmawnta[ˈfmawn.ta]rel.
noutăți (construcții de întrebare indirectă)
  fmetok[ˈfmɛ.tok]vtr.
încerca
  fmi[fmi]vtrm.
încerca (cu subjonctiv)
  fmokx[fmokʼ]n.emot
gelozie
invidie
  fnan[fnan]vtr.
să fie bun la
  fnawe'[fna.ˈwɛʔ]adj.emot
laș
fricos
  fnawe'tu[fna.ˈwɛʔ.tu]n.
laș
poltron
talis/9abbecfb-2574-432e-a262-f99f4a0cb4ad.mp3 fne-[fnɛ]pref.
tipul de
fel de
  fnel[fnɛl]n.
fel
tip
  fnepe[ˈfnɛ.pɛ]inter.
ce fel
  fnu[fnu]vin.
calma
fi liniștit
  fngap[fŋap]n.envir
metal
  fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]n.flora
Anemonide, plante care urmează metal
  fngä'[fŋæʔ]vin.
uşurează de sine
pe Pământ: folosi toaleta, a la baie
  fngä'tseng[ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ]n.
toaletă
  fngo'[fŋoʔ]vtr.
necesita
solicita
cere
talis/b8f976f4-0898-44ac-b38c-68254f037603.mp3 fo[fo]pn.
ei
  fpak[fpak]vin.
dețină în afara
să suspende acțiunea
  fpe'[fpɛʔ]vtr.
trimite
transmite
  fpeio[fpɛ.ˈi.o]n.myth
provocare
recuzare (ceremonial)
  fpi+[fpi]adp.
din cauza
în favoarea
talis/061ac44e-8139-4eb5-a351-4542bf3060dc.mp3 fpìl[fpɪl]vtr.
gândi
crede
talis/a70f700a-db10-4a68-9281-3dc2b1d1bff0.mp3 fpìlfya[ˈfpɪl.fja]n.phil
gând
modul de gândire
  fpom[fpom]n.
sănătate
pace
fericire
  fpomron[fpom.ˈɾon]n.
(mintal) sănătate
  fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
(mintal) sănătoasă
  fpomtokx[fpom.ˈtokʼ]n.
sănătate (fizică)
  fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
(fizic) sănătoasă
  fpxafaw[ˈfpʼa.faw]n.fauna
Medusa
talis/c154df73-3735-48c6-8079-82817bb3e220.mp3 fpxäkìm[ˈfpʼæ.kɪm]vin.
intra
  fra'u[ˈfɾa.ʔu]indef.
tot (lucrurile)
  frafya[ˈfɾa.fja]adv.
în orice fel
  frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
mereu
oricând
  fralo[ˈfɾa.lo]adv.
de fiecare dată
în fiecare caz
fiecare dată
  Franse[ˈfɾan.sɛ]n.ling
francez
franceza
  frapo[ˈfɾa.po]indef.
fiecare
talis/8d2b7c64-e742-4e9a-92a5-74e6784995fe.mp3 frato[ˈfɾa.to]part.
decât toți
mult ca orice (marcatorul superlativ)
  fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
zilnic
fiecare zi
  fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
pretutindeni
  fratxon[tɾa.ˈtʼon]adv.temp
fiecare noapte
  frawzo[fɾaw.ˈzo]intj.
totul este bine
talis/a9a0023c-3eb5-494b-b1c7-3def39a21cff.mp3 frìp[fɾɪp]vtr.
mușca
  frrfen[ˈfrˌ.fɛn]vtr.
vizita
  frrtu[ˈfrˌ.tu]n.
visitor
  fta[fta]n.
nod
  fta si[fta si]vin.
face un nod
înnoda
  ftang[ftaŋ]vinm.
opri
stopa
întrerupe
  ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
trecut
talis/ecbe8a1a-47bf-4d0e-896a-197ced1806d2.mp3 ftär[ftæɾ]adj.
stânga (nu dreapta)
  ftärpa[ˈftæɾ.pa]n.
partea stânga
  fte[ftɛ]conj.
astfel încât
  fteke[ˈftɛ.kɛ]conj.
astfel încât nu
  ftem[ftɛm]vtr.
trece (ceva)
  ftia[fti.ˈa]vtr.
studia
explora
  ftu[ftu]adp.loc
din
de
  ftue[ˈftu.ɛ]adj.
ușor
simplu
  ftumfa[ˈftum.fa]adp.
din
din interior
  ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]adj.emot
pasionat
  ftxey[ftʼɛj]vtr.
alege
selecta
  ftxey ... ftxey[ftʼɛj ... ftʼɛj]conj.
dacă … sau
  ftxey ... fuke[ftʼɛj ... fu.ˈkɛ]conj.
dacă … sau nici
talis/fed0897f-7b99-4e56-8b88-828dbb571bf5.mp3 ftxì[ftʼɪ]n.body
limbă
  ftxìlor[ftʼɪ.ˈloɾ]adj.gastr
delicios
gust bun
  ftxìvä'[ftʼɪ.ˈvæʔ]adj.gastr
gust rău
dezgustător
talis/437418d7-4d1c-4105-b6b6-5aa638324581.mp3 ftxozä[ftʼo.ˈzæ]n.
celebrare
sărbătorire
ocazie fericit
  ftxozä si[ftʼo.ˈzæ si]vin.
celebra
sărbători
  ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
dea un discurs
  ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
orator
vorbitor
  fu[fu]conj.
sau
ori
  fula[ˈfu.la]rel.
acest
pronume relativ la o clauză subiectul unui verb tranzitiv
abreviere de: fì'ul a
talis/ea294445-af79-46fe-b314-a3f5f0fe7920.mp3 furia[ˈfu.ɾi.a]rel.
acest
pronume relativ la o clauză topic
abreviere de: fì'uri a
  futa[ˈfu.ta]rel.
acest
pronume relativ la o clauză obiectul unui verb tranzitiv
abreviere de: fì'ut a
talis/b570a42b-4773-490c-af3c-b988bdd1e83c.mp3 fwa[fwa]rel.
acest
marcator propoziției subordonate
  fwampop[ˈfwam.pop]n.fauna
Tapirus
animal Pandoran ca un tapir
  fwang[fwaŋ]adj.gastr
picant
savuros
umami
(de gust și miros)
talis/f5979da7-fd1d-41ae-894e-d1dce1be7526.mp3 fwäkì[ˈfwæ.kɪ]n.fauna
Mantis
  fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]n.flora
Orhidee Mantis
Pandorchidus insectoralis
  fwefwi[ˈfwɛ.fwi]vin.
fluiera
  fwel[fwɛl]adj.
spart
stricat
distrus
crăpat
  fwem[fwɛm]adj.
rotunjite
contondent
  fwep[fwɛp]n.
praf (pe o suprafață)
  fwew[fwɛw]vtr.
căuta
tinde
  fwi[fwi]vin.
aluneca
luneca
  fwopx[fwopʼ]n.
praf (în aer)
  fya'o[ˈfja.ʔo]n.
cale
drum
rută
cărare
  fyan[fjan]n.
dispozitiv construit pentru păstrarea ceva de pe sol și curat
  fyanyì[ˈfjan.jɪ]n.
raft
  fyanyo[ˈfjan.jo]n.
masa
  fyape[ˈfja.pɛ]inter.
cum?
prin care?
talis/6ffa1980-a4ad-4c0d-b2f6-d31f6b65c9c6.mp3 fyawìntxu[fja.wɪn.ˈtʼu]vin.(2,3)
dirija
conduce
ghida
călăuzi
  fyel[fjɛl]vtr.
închide
cimenta
sigila
  fyep[fjɛp]vtr.
prinde
ține
  fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
matur
adult
  fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
persoană adultă
  fyin[fjin]adj.
simplu
uşor
  fyinep'ang[fjin.ɛp.ˈʔaŋ]n.
complexitate
gradul de complexitate
  fyole[ˈfjo.lɛ]adj.
sublim
grandios
  fyolup[ˈfjo.lup]adj.
sublim în stil