vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na '

  Na'vi Czech
  'a'aw[ˈʔa.ʔaw]adj.
několik, pár (použití jako čísl. s počitatelnými podst.jm. v singuláru, angl. "a few, several"; na rozdíl od hol - málo, angl. "few")
  'akra[ˈʔak.ɾa]n.envir
půda, hlína, zemina (v zemědělském smyslu - materiál, v němž mohou růst rostliny)
  'aku[ˈʔa.ku]vtr.cloth
svléknout, sundat, odložit (nějaké oblečení nebo ozdobu), zbavit se něčeho
  'al[ʔal]vtr.
plýtvat, marnit, mrhat (něčím)
  'ali'ä[ʔa.ˈli.ʔæ]n.cloth
ozdobný pásek kolem krku (jen kolem krku, nikoliv náhrdelník - ten je fkxile), límec, šátek na krk
  'ampi[ˈʔam.pi]vtr.
dotknout se (něčeho)
  'ampirikx[ˈam.pi.ɾikʼ]n.flora
kalichovitá rostlina, reagující na dotek (odv. ’ampi - dotknout se a rikx - pohnout se)
  'ana[ˈʔa.na]n.envirflora
liána obrovská (popínavá rostlina, spojující jednotlivé skály ve "vznášejících se horách")
  'anla[ˈʔan.la]vtr.
toužit, prahnout (po něčem)
talis/5c2a3de5-5474-4911-839b-e040fa0d594c.mp3 'ango[ˈʔa.ŋo]adj.mus
tlumený, měkký (jen o zvuku, pro fyzickou měkkost použijte hewne)
  'angtsìk[ˈʔaŋ.͡tsɪk]n.fauna
kladivoun
  'are[ˈʔa.ɾɛ]n.cloth
ozdobné či ceremoniální pončo, přehoz přes ramena, pelerína
  'aw[ʔaw]num.
jeden
  'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
útes, sráz, skalní stěna
  'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]adv.temp
kdysi, jednou (někdy v minulosti)
  'awlo[ˈʔaw.lo]adv.
jednou, jedenkrát
  'awm[ʔawm]n.milsociol
tábor
  'awnìm[ˈʔaw.nɪm]vtr.(1,1)
vyhnout se, předejít čemu
odv. ’ì’awn - zůstat, alìm - daleko; infixy ’‹1›‹2›‹3›awnìm
  'awpo[ˈʔaw.po]pn.
jedna osoba, jedinec (obecně cokoliv životného - může to být i zvíře)
  'awsiteng[ʔaw.si.ˈtɛŋ]adv.
spolu (odv. ’aw - jedna, teng - stejný)
  'awstengyem[ʔaw.stɛŋ.ˈjɛm]vtr.(3,3)
spojit (dvě věci dohromady)
odv. ’awsiteng - spolu a yem - umístit, infixy ’awstengy‹1›‹2›‹3›em
  'awve[ˈʔaw.vɛ]num.
první (řadová číslovka)
  'ä'[ʔæʔ]intj.
ale kruci, no nazdar, vloudila se chybička (angl. oops)
  'ä'o[ˈʔæ.ʔo]n.flora
příživnice jednolistá (angl. "pitcher", parazituje na kořenech jiných rostlin)
  'änsyem[ʔæn.ˈsjɛm]adj.
celý, úplný, kompletní
talis/ed359954-ea22-476a-9a62-d3c6512ac749.mp3 'ärìp[ˈʔæ.ɾɪp]vtr.
hýbat, pohnout (něčím)
  'e'al[ˈʔɛ.ʔal]adj.
nejhorší
  'e'in[ʔɛ.ˈʔin]n.gastrspec
lusk, tobolka, dýně
  'e'insey[ʔɛ.ˈʔin.sɛj]n.gastrspec
pohár (nádoba na pití) z dýně
  'efu[ˈʔɛ.fu]vtr.
vnímat, cítit (ne nosem)
  'eko[ˈʔɛ.ko]vtr.milhunt
(za)útočit (na někoho, na něco), napadnout někoho
  'ekong[ˈʔɛ.koŋ]n.mus
rytmus, tlukot
  'ekxin[ʔɛ.ˈkʼin]adj.
utažený, pevně stažený (angl. “tight”, opak um - volný, uvolněný)
  'ekxinum[ʔɛ.ˈkʼi.num]n.
sevřenost, stažení / uvolněnost (složenina ’ekxin + um)
  'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]n.flora
dikobrazí tlapa (kaktusovitá rostlina, vystřeluje ostny pokud je v ohrožení)
  'em[ʔɛm]vtr.gastr
vařit
  'emyu[ˈʔɛm.ju]n.gastr
kuchař (odv. ’em - vařit)
  'en[ʔɛn]n.emot
odhad, intuice, tušení (pouze ve smyslu kvalifikovaného odhadu, nikoliv ruské rulety nebo 50:50)
  'en si[ʔɛn si]vin.
odhadnout, vytušit
  'engeng[ˈʔɛŋ.ɛŋ]adj.
vodorovný, vyrovnaný, srovnaný
  'eoio[ˈʔɛ.o.i.o]adj.
obřadní, rituální
  'etnaw[ˈʔɛt.naw]n.body
rameno (část těla)
  'evan[ˈʔɛ.van]n.sociol
kluk (hovorově, zkráceno z ’evengan)
  'eve[ˈʔɛ.vɛ]n.sociol
holka (hovorově, zkráceno z ’evenge)
  'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]n.sociol
dítě
  'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]n.sociol
chlapec
  'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]n.sociol
dívka
  'evi[ˈʔɛ.vi]n.fam
děcko (zdrobnělina pro ’eveng - dítě)
  'ewan[ˈʔɛ.wan]adj.nfosociol
mladý
  'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.envirflora
rostlina
  'ewrang[ˈʔɛw.ɾaŋ]n.spec
tkalcovský stav
  'eylan[ˈʔɛj.lan]n.sociol
přítel
  'eylanay[ʔɛj.la.ˈnaj]n.
známý (ve smyslu náhodné, letmé známosti; ještě ne přítel)
  'eyng[ʔɛjŋ]v.
odpovědět, zodpovědět
  'eyt[ʔɛjt]n.lw
osmička, osm (název symbolu 8, z angl. "eight", nevyjadřuje počet)
  'i'a[ˈʔiʔ.a]vin.
skončit, zakončit
  'ia[ˈʔi.a]vin.
být pohlcen, ztratit se (v duševním smyslu)
  'ipu[ˈʔi.pu]adj.emot
komický, humorný, vtipný, legrační
  'it[ʔit]n.
kousek, troška (velmi malé množství)
  'itan[ˈʔi.tan]n.fam
syn
  'ite[ˈʔi.tɛ]n.fam
dcera
talis/4b9747a3-8a6b-454c-8cd0-5ae5d39b9c7f.mp3 'ì'awn[ʔɪ.ˈʔawn]vin.
zůstat
talis/3882dde7-fba5-43d0-b100-3576d02e7bdb.mp3 'ìheyu[ʔɪ.ˈhɛ.ju]n.
spirála
  'ìn[ʔɪn]vin.
být zaneprázdněný, být něčím plně zaměstnaný
citově neutrální, na rozdíl od sulìn a vrrìn
  'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]n.ling
angličtina (z angl. "English")
  'ìp[ʔɪp]vin.
zmizet
ztratit se
sejít z očí (v reálném fyzickém smyslu "zmizet z dohledu"; opak srer - objevit se, zjevit se)
  'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]n.body
bok, kyčel (část těla)
  'o'[ˈʔoʔ]adj.emot
zábavný, vzrušující
  'ok[ʔok]n.
vzpomínka, paměť
  'okrol[ʔok.ˈɾol]n.myth
minulost, historie (starověká, kdysi dávno, odv. ’ok - vzpomínka a rol - zpívat)
  'oktrr[ˈʔok.trˌ]n.
den vzpomínek, památný den
  'okvur[ʔok.ˈvuɾ]n.myth
minulost, historie (nedávná, odv. ’ok - vzpomínka a vur - příběh)
  'om[ʔom]adj.col
růžová, fialová (za modrou až po fialový konec spektra)
  'ompin[ˈʔom.pin]n.col
růžová, fialová (za modrou až po fialový konec spektra)
  'on[ʔon]n.
tvar, forma
  'ong[ʔoŋ]v.
kvést, rozkvétat, rozvíjet se, rozkládat se ze složeného stavu
  'ongokx[ˈʔoŋ.okʼ]vin.
narodit se (odv. ’ong - rozkvétat a nokx - porodit)
  'ongop[ˈʔo.ŋop]vtr.(2,2)
navrhnout, navrhovat (ve smyslu celkového tvaru či vzhledu, na rozdíl od rengop - ve smyslu detailů)
  'ongopyu[ˈʔo.ŋop.ju]n.
návrhář, designér
  'opin[ˈʔo.pin]n.col
barva
  'ora[ˈʔo.ɾa]n.envirgeogr
jezero
  'oratsyìp[ˈʔo.ɾa.͡tsjɪp]n.
rybník, tůň
  'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]n.mus
hudební nástroj (obecně, např. pamtseo si fa ’otxang - hrát na nástroj)
  'rrko[ˈʔrˌ.ko]vin.
kutálet se, valit se (obecně)
  'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]n.weather
hrom
  'rrta[ˈʔrˌ.ta]n.
Země (planeta, z angl. "Earth")
  'u[ʔu]n.
věc (objekt i přenesený význam, množné číslo pouze ayu)
  'ul[ʔul]vin.
zvýšit se, zvětšit se
  'umtsa[ˈʔum.͡tsa]n.
lék, medicína, léčivý přípravek
  'uo[ˈʔu.o]indef.
něco
  'upe[ˈʔu.pɛ]inter.
co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
  'upxare[ʔu.ˈpʼa.ɾɛ]n.
zpráva
  'ur[ʔuɾ]n.
vzhled