vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "sociologie"

  Na'vi Czech
  'awm[ʔawm]n.milsociol
tábor
  'evan[ˈʔɛ.van]n.sociol
kluk (hovorově, zkráceno z ’evengan)
  'eve[ˈʔɛ.vɛ]n.sociol
holka (hovorově, zkráceno z ’evenge)
  'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]n.sociol
dítě
  'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]n.sociol
chlapec
  'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]n.sociol
dívka
  'ewan[ˈʔɛ.wan]adj.nfosociol
mladý
  'eylan[ˈʔɛj.lan]n.sociol
přítel
  ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
promlouvat, hovořit, mít proslov (v řečnickém smyslu)
infixy ftx‹1›‹2›‹3›ulì’u, odv. täftxu - tkát a lì’u - slovo
  ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
řečník
  fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
dospělý, vyzrálý
  fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
dospělý (dospělá osoba)
plumps/ac88037e-f1ee-41ab-b102-da09047e7aec.mp3 karyu[ˈkaɾ.ju]n.sociol
učitel
plumps/9798a8a4-df89-4dfa-9081-27c6172df09d.mp3 kelku[ˈkɛl.ku]n.sociol
domov, dům
plumps/da7c2871-199b-4fb8-8c74-85252da8727c.mp3 kewong[ˈkɛ.woŋ]adj.sociol
cizí
plumps/1f0d3d3a-c81b-43f6-a0ad-49c485da24a4.mp3 leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]n.sociol
respekt, uznání
plumps/95bb6962-6fed-4a49-97f0-80120fb6b610.mp3 leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]vin.sociol
respektovat, uznat (něco nebo někoho - 3.pád)
plumps/8c1e7623-3f38-4f42-afce-bbab1f46626d.mp3 leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
na’vijský, týkající se lidu
plumps/06fd684e-7814-4a93-ae53-27e8bd579594.mp3 lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]adj.sociol
kulturní
plumps/6bc9cb37-891e-4dd0-8a87-6c0bcf6e9c99.mp3 lo'a[ˈlo.ʔa]n.sociolspec
totem
amulet
plumps/d8ae3d99-312b-4a99-8abc-eb1d198ad4ab.mp3 muntxa[mun.ˈtʼa]adj.sociol
ženatý, vdaná, spojený (s někým na zbytek života - v páru)
plumps/9fd86f32-34aa-4a60-8b21-db56dff39c91.mp3 muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]n.famsociol
partner, manžel
plumps/fb182d39-009e-44d4-b7a1-18402de65000.mp3 muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]n.famsociol
partnerka, manželka
plumps/93b8f008-8cf4-40f7-9783-cf4192aaae91.mp3 muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]n.famsociol
osoba partnera (bez rozlišení pohlaví)
plumps/a330c0a6-f8e1-4687-a3bc-4774e8e78041.mp3 nawm[nawm]adj.perssociol
veliký (ne fyzicky), vznešený
plumps/750994ef-b861-428d-9c09-f1be9d3ebb43.mp3 nivi[ˈni.vi]n.sociolspec
hamaka, síť na spaní
obecný termín
plumps/2753bfb7-ea09-4393-bfaa-feb1031b0705.mp3 nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]adv.sociol
dětinsky, nedospěle (odv. ’eveng - dítě)
plumps/c7713691-8747-4261-bf2b-8f62b94c78a2.mp3 nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
dospěle, vyzrále
plumps/31333644-2d69-4641-983b-b6068aa3cc1f.mp3 nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]adv.sociol
na’vijsky (obecně), též "v jazyce Na’vi"
plumps/d6c0b320-3318-4af5-8224-b13803670b09.mp3 nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]adv.sociol
společně (jako členové jednoho kmene), v rámci kmene
plumps/09f7a0ba-aa92-4ef9-b6ac-3bbbeef1b53c.mp3 nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]adv.sociol
společně (jako členové jedné rodiny), v rámci rodiny
plumps/8f3e0355-2764-4038-a40e-59e5c2afe54b.mp3 nìyll[nɪ.ˈjlˌ]adv.sociol
společně, sdíleně s celým kmenem
odv. yll - společný, kmenový
plumps/7ce97b63-f76b-4dfc-be0e-199ab0f90845.mp3 olo'[o.ˈloʔ]n.sociol
klan
plumps/824e238f-3fc0-44b3-9ac6-01b85960c221.mp3 olo'eyktan[o.loʔ.ˈɛjk.tan]n.sociol
náčelník, dosl. vůdce klanu (slož.sl. z olo’ - klan a eyktan - vůdce)
plumps/c15f896f-9e6e-4a89-a76b-0738e309d894.mp3 pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]n.sociol
právník (odv. lekoren - zákonný, pravidla dodržující)
  prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]n.sociol
nosítko na dítě
  räptum[ɾæp.ˈtum]adj.sociol
neotesaný
hrubý
sprostý
plumps/f3c5a15b-ec2d-4498-ac42-fc912b7a775a.mp3 reyfya[ˈɾɛj.fja]n.sociol
způsob života
kultura (kultura společnosti, nikoliv druh zábavy)
plumps/d9eb4647-203e-42cf-ba8a-52d72b46cbf5.mp3 säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (ve smyslu pronášené řeči, nikoliv názvu činnosti - ten je tìftxulì’u)
plumps/e8f4d0eb-2db0-44f2-beb5-353e7bef6717.mp3 sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]n.sociolfam
spojitost, vztah, souvislost (odv. tare - souviset s něčím)
plumps/f5285b40-3a5b-491e-a991-0bfbfc5d9fea.mp3 slan[slan]vtr.sociol
podporovat někoho, stát při někom (ne fyzicky, jen přeneseně)
  snonivi[ˈsno.ni.vi]n.sociolspec
malá hamaka, síť na spaní pro jednu osobu
plumps/4b41591c-a32b-4086-9d8d-3efd6ccf6894.mp3 soaia[so.ˈa.i.a]n.sociolfam
rodina (pozor, nepravidelný genitiv soaiä)
  swaynivi[ˈswaj.ni.vi]n.sociolspec
velká hamaka, síť na spaní pro celou rodinu
  tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]n.religsociol
šaman (obecně, nikoliv přímo tsahìk)
plumps/aaf7b766-1547-4067-9b82-4ba4c0976d01.mp3 tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]n.sociol
přátelství
plumps/69386041-085c-4d02-a205-aaf54bffdd72.mp3 tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (jako název činnosti, nikoliv samotná řeč - ta je säftxulì’u)
plumps/26e46d0a-275b-473c-8c5f-f00fa2d7d7dc.mp3 tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]n.sociol
manželství, stav bytí v páru, také svatba (samotný akt nervového spojení)
plumps/77742de6-e4ed-4e07-a80d-871a4159ea40.mp3 tìslan[tɪ.ˈslan]n.sociol
podpora (ne fyzická, jen přeneseně)
plumps/f0eb3307-b320-446b-83ed-5d634047b7ef.mp3 tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]n.sociol
matriarcha, kněžka, šamanka, duchovní vůdkyně klanu
  tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]n.sociolspec
lampa, svítidlo (lákající svítící hmyz na nektar)
plumps/a18b509f-fdb7-434b-8ce3-862ed6d5919b.mp3 tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]n.sociol
bratr
plumps/e921e8fe-d704-4c69-af02-1bc0ac7b65f7.mp3 tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]n.sociol
sestra
plumps/e4840036-1652-401a-8953-9f53be2c00ad.mp3 tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]n.sociol
sourozenec
plumps/a00cbd7c-454f-4573-8f73-a084d393c700.mp3 tsray[͡tsɾaj]n.sociol
vesnice
plumps/e45a4af4-b657-42a7-bc2d-604e28f242ad.mp3 txintìn[ˈtʼin.tɪn]n.sociol
povolání (hlavní vykonávaná činnost, odv. txin - hlavní a tìn - práce, zaměstnání)
plumps/deecaeec-f993-467b-8f01-c65afa5b154f.mp3 yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
plumps/c2097a1e-7222-4cf8-9cb3-221c02295426.mp3 yawntu[ˈjawn.tu]n.sociol
milovaný/á (bez určení rodu)
plumps/bf4c4d87-19dc-40c8-b3af-f0549b713119.mp3 yll[jlˌ]adj.sociol
společný, kmenový (ve smyslu "náležející celému klanu")
plumps/09782cd4-7117-4be6-95a9-c0542c83ab50.mp3 ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
společný (kmenový) oheň
(místo, kde Na'vi společně jí)